0

O nas

Styczeń 19th, 2013 /

headerPosiadamy wolne miejsca!!!

Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Zamojskiego i posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. Placówka przeznaczona jest dla 70 kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkujących w pokojach dwu i trzy osobowych. Na każdy pokój przypada łazienka wyposażona w toaletę i prysznic. Budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Swoim człowieka ma na celu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb psychicznych (bliskości, życzliwości, ciepła i zainteresowania). Nad stanem zdrowotnym mieszkanek czuwają pielęgniarki i opiekunki, a stałą opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, mieszkankom zapewniamy warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwiamy rozwój osobowości oraz  w miarę ich możliwości, samodzielność.
Mieszkankom przebywającym w DPS, zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne, religijne oraz umożliwia się korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Taka działalność na rzecz drugiegopsychiatra i psycholog.
W zakresie rehabilitacji natomiast mieszkanki korzystają z sali ćwiczeń i fizykoterapii. Prowadzenie rehabilitacji na nowo zakupionym sprzęcie ma na celu podnoszenie ogólnej sprawności i wydajności fizycznej ustroju. Kształtowanie prawidłowej postawy, koordynacji ruchowej, nawyku i płynności rychów.
Organizację czasu wolnego w godzinach 700– 1800 zapewnia terapia zajęciowa, rozwijajaca różne obszary aktywności mieszkańców z uwzględnieniem ich uzdolnień i możliwości psycho – fyzycznych. Zgdonie z realizacją programu terapii zajęciowej i terapii pracą mieszkanki biorą udział w poszczególnych grupach terapeutycznych:

  • zajęcia plastyczno – techniczne
  • techniki różne
  • robótki ręczne
  • nauka pisania i czytania

Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkanek – miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pięlęgnacji, w załatwianiu spraw osobistch. Oprócz tego, wobec mieszkanek realizowane są działania wspierajace poprzez udział w terapii zajęciowej i integracji ze środowiskiem.
Kadra Domu to profesjonalnie przygotowani pracownicy, budujący atmosferę zrozumienia, empatii i spokoju w poszanowaniu godności naszych podopiecznych.